Що таке iViche

Це унікальна платформа, створена у якості одного з інструментів реалізації принципу народовладдя через постійний моніторинг проблем держави у всіх спектрах соціального, політичного, економічного і культурного життя соціуму. Актуальність тем визначається користувачами платформи - громадянами України. Результати оприлюднюються платформою і розсилаються для вивчення органами державної влади та інституціями, що мають відповідні компетенції залежно від теми. Таким чином суспільство визначає “больові точки” життя держави, пропонує своє узагальнене бачення вирішення проблем і доносить свою думку до влади.

Це багатовекторна структура, що надає технічні можливості для:

  • Ініціювання самими користувачами як простих, так і багаторівневих опитувань з будь-яких важливих на їхню думку тем;

  • Ініціації опитувань в будь-якому територіальному вимірі - від загальнодержавних до обласних, районних, міських, селищних.

  • Створення варіативних поглядів на вирішення проблемної ситуації;

  • Безпосередньої участі користувачів у голосуванні;

  • Оперативного аналізу отриманих даних, узагальнення та генерування висновків;

  • Трансляції результатів опитувань для оперативного інформування суспільства та вивчення органами влади.