Ідея iViche

Ключовою є абсолютно нова ідея реалізації процесу аналізу громадської думки із можливістю обговорення важливих питань у суспільстві. Висновки вивчення усього спектру думок суспільства щодо конкретних суспільно важливих тем, їхнє узагальнення та бачення шляху вирішення генеруються системою повністю в автоматичному режимі, спираючись на отримані дані. Таким чином платформа у постійному режимі:

  • Фіксує «больові точки» суспільства;

  • Визначає ставлення до них з боку різних груп населення;

  • Аналізує спектр думок-пропозицій;

  • Узагальнює результат;

  • Генерує рекомендації з вирішення проблем;

  • Інформує суспільство і владу про результати.